Bizaardvark(迪斯尼动作喜剧)6月24日播出

点击: 75 次 | 所属栏目: 欧美剧动态

迪斯尼频道宣布动作喜剧《Bizaardvark》也在6月24日播出。故事描述死党Paige(OliviaRodrigo)和Frankie(MadisonHu)通过一个古怪的在线喜剧频道将「视频博客」这个领域搅了个底朝天。

2017播出季新美剧汇总介绍

—————————————————————

—————————————————————

英剧大全

—————————————————————

2016春夏美剧节目季终及首播时间表